WYPEŁNIJ ANKIETĘ

PROJEKT 'MAMY PRAWO'

WITAMY NA STRONIE PROJEKTU KTÓRY ZMIENIA MAŁOPOLSKIE PORODÓWEK

 

Poród jest jednym z najważniejszych momentów w życiu kobiety, doświadczeniem pierwotnym z pogranicza życia i śmierci, mogącym zaważyć nie tylko na relacji z dzieckiem, ale również na jej życiu i życiu całej rodziny. Wymyśliłyśmy i zainicjowałyśmy projekt „Mamy Prawo”, aby zrobić krok w kierunku poprawy jakości i dostępności opieki okołoporodowej w małopolskich szpitalach i oddziałach położniczych. Wiemy, z doświadczeń własnych i historii opowiadanych przez inne kobiety, że mimo obowiązujących od 2012 roku standardów okołoporodowych nie wszędzie są one spełniane. Nie respektuje się praw kobiety do informacji, do decydowania i nie wszędzie spotykają się z należnym im szacunkiem.

JESTEŚMY MAMAMI I WIEMY, ŻE JAKOŚĆ PORODU MA ZNACZENIE

W ramach projektu "Mamy prawo" przeprowadziliśmy audyt społeczny wszystkich 28 szpitali i oddziałów położniczych w województwie małopolskim, bezpłatne konsultacje z prawnikiem dla kobiet oraz zorganizowaliśmy 23 kręgi okołoporodowe, gdzie w bezpiecznej atmosferze matki oraz kobiet w ciąży dzieliły się ze sobą swoimi historiami porodowymi – tymi dobrymi i tymi trudnymi, poznawały standardy opieki okołoporodowej, a także inne aspekty związane z ciąż, porodem i połogiem. We wrześniu 2015 r. projekt został objęty patronatem honorowym Prezes Rady Ministrów Pani Ewa Kopacz.

W okresie od 1 lipca 2015 do 17 stycznia 2016 roku prowadzony został audyt społeczny wszystkich oddziałów i szpitali położniczych. Przez 6 miesięcy kobiety w ramach realizowanego audytu wypełniły ponad 45 tysięcy stron ankiet. Na podstawie zebranych danych przygotowanych zostało:

Raporty prezentują stopień wdrożenia i realizacji standardów okołoporodowych w całym województwie małopolskim, a także w poszczególnych szpitalach. Raport ogólny uwzględnia również czynniki wpływające na wybór szpitala oraz czynniki wpływające na zadowolenie kobiet z opieki okołoporodowej.

W kwietniu 2016 r. odbyły się spotkania z dyrekcją, ordynatorami oraz personelem medycznym 27 szpitali. Odpowiedzi od małopolskich szpitali na wyniki audytu, rekomendacje oraz wnioski Stowarzyszenia zostały podane do wiadomości publicznej wraz z raportami. Informacje zwrotne od szpitali pomogły w przygotowaniu rekomendacji w raporcie ogólnym oraz prowadzeniu działań rzeczniczych na rzecz poprawy realizacji standardów w całym kraju.

W dn. 23 czerwca 2016 r. w Centrum Obywatelskim odbyła się konferencja "MAMY PRAWO - jak jest realizowane przez małopolskie szpitale" prezentująca wyniki audytu, na której wręczone zostały certyfikaty "Znamy i dbamy o prawo mamy". W konferencji wzięli udział przedstawiciele szpitali, Urzędu Miasta Krakowa, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz media.

Program konferencji "Mamy prawo"

Prezentacja-Mamy-prawo-konferencja-23.06.2016

Projekt "Mamy prawo" jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

KONTYNUACJA PROJEKTU

W dn. 28 września 2016 r. Stowarzyszenie wzięło udział w konferencji Fundacji Rodzić po Ludzku pt. "Teraz położne - wyzwania i możliwości dla zawodu", na której zaprezentowało wyniki przeprowadzonego audytu.

Prezentacja-konferencja-Fundacja-Rodzić-po-Ludzku-28.09.2016

Cały czas na naszej stronie udostępniona jest ankieta on-line, którą wypełniają kobiety, które rodzą w Małopolsce.

Powstała w ramach projektu metodologia oraz ankieta zostaną wykorzystane w kolejnym monitoringu porodówek w innym województwie w 2017 r.

W dn. 9 listopada przedstawicielki Stowarzyszenia brały udział w spotkaniu z organizacjami pozarządowymi na temat psychologicznej opieki okołoporodowej w Polsce.

PO CO TO ROBIMY?

Chcemy rozmawiać, zdiagnozować problem i wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniem. Chcemy również wyróżniać i głośno chwalić te szpitale i oddziały położnicze, które matki wskażą jako miejsca przyjazne rodzącym kobietom i ich rodzinom.

DOŁĄCZ DO NAS I ZMIENIAJ Z NAMI (MAŁO)POLSKIE PORODÓWKI!

AKTUALNOŚCI

Kręgi okołoporodowe

 

Za nami 23 kręgi okołoporodowe, na których kobiety kobietom opowiadały. Mleczne, muzyczne, nostalgiczne, dla par... O relaksacji, o dbaniu o siebie, o swoje relacje, o prawach matek i ich dzieci w kontekście standardów opieki okołoporodowej rozmawiałyśmy przez 10 miesięcy. Dziękujemy że byłyście z nami!

Informacja o kolejnych kręgach na stronie https://www.facebook.com/ObywatelMama/

 

Audyt społeczny porodówek

  zostały przekazane wszystkim małopolskim szpitalom i oddziałom połozniczym.

Działania rzecznicze

 

Cały kwiecień spotykaliśmy się z dyrekcjami, ordynatorami oraz personelem szpitali w celu przekazania indywidualnych raportów, rekomendacji, wniosków o wprowadzenie zmian i podjęcie działań. Od maja szpitale przekazują nam swoje odpowiedzi na wyniki audytu, nasze rekomendacje i wnioski. My publikujemy je na bieżąco.

AUDYT SPOŁECZNY

W ramach projektu "Mamy prawo", zrealizowaliśmy audyt społeczny wszystkich 28 szpitali i oddziałów położniczych w Małopolsce, którego celem jest sprawdzenie jakości i dostępności usług z zakresu opieki okołoporodowej gwarantowanych przez prawo oraz podejmowanie działań na rzecz pozytywnych zmian. Przedmiotem audytu było zbadanie stopnia realizacji standardów okołoporodowych w tym respektowania planów porodowych przez szpitale, dostępu i udzielania informacji w trakcie, przed i po porodzie, prawa do intymności, a także poszanowania kobiety słowem, tonem, gestem przez personel medyczny.

W tym celu została przygotowana Metodologia od lipca do stycznia 2016 r. zbieraliśmy informacje od wszystkich kobiet, które urodziły dziecko w Małopolsce po 1 maja 2013 r. Informacje były zbierane w szpitalach, w ankietach wyplenianych przez kobiety po porodzie, a także poprzez ankietę online od kobiet, które urodziły dziecko wcześniej lub nie dotarły do nich nasze audytorki. Audyt prowadzony był w 26 szpitalach, które wyraziły zgodę na prowadzenie badania w swojej placówce. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie oraz NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie nie wyraziły zgody na prowadzenie audytu w ich placówce, z tych szpitali udało się pozyskać zakładaną w badaniu liczbę ankiet poprzez ankietę online.

Po zakończeniu audytu, analizie zostały przygotowane raporty cząstkowe dla każdego ze szpitali oraz raport ogólny dla całego województwa prezentujący stopień realizacji standardów obowiązujących od 2012 r. W kwietniu 2016 r. raporty zostały przekazane szpitalom, które zostały poproszone o informację zwrotną, które z rekomendacji będą przez nie wdrażane.

Kolejnym etapem, kluczowym dla zmiany jest prowadzenie działań rzeczniczych na rzecz poprawy wdrażania standardów i jakości opieki okołoporodowej w całym kraju.

W wyniku audytu powstało 6 rankingów małopolskich szpitali pod względem realizacji standardów opieki okołoporodowej. Rankingi prezentują stopień realizacji standardów dla poszczególnych szpitali w kategoriach:

1. PODMIOTOWOŚĆ - w jakim stopniu realizowany jest standard w zakresie możliwości podejmowania przez rodzącą decyzji w sprawie porodu, zastosowanych zabiegów medycznych, tym co się z nią dzieje.

2. INFORMOWANIE - w jakim stopniu realizowany jest standard przekazywania informacji o przebiegu porodu, stanie zdrowia rodzącej i dziecka, o dostępnych środkach przeciwbólowych, dostępności usług itd.

3. NATURALNOŚĆ - w jakim stopniu ograniczane są niezbędne interwencje medyczne do minimum

4. WARUNKI - warunki szpitalne obejmujące warunki sanitarno-lokalowe, umożliwienie realizacji prawa do zachowania intymności, dostępność doradców laktacyjnych, wsparcia psychologicznego, proponowanie dodatkowych sprzętów ułatwiających poród.

5. ŻYCZLIWOŚĆ - w jakim stopniu realizowany jest standard poszanowania kobiety tonem, gestem, słowem

RANKING OGÓLNY

Ogólny stopień realizacji standardów opieki okołoporodowej dla każdego ze szpitali.

ZADOWOLENIE - Czy wybrałaby Pani ten szpital ponownie?

STANDARDY

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, w połogu oraz opieki nad noworodkiem z dn. 20 września 2012 r. dot. opieki okołoporodowej gwarantuje Ci szereg praw. Zapoznaj się z nimi.

Standardy do których MAMY PRAWO:

Jeśli nie wiesz, jak egzekwować przysługujące Ci prawa, lub czujesz, że przed, w trakcie lub po porodzie zostały one naruszone, jeżeli doświadczyłaś, byłaś świadkiem lub wiesz o przypadkach łamania standardów przez szpitale – napisz do nas: mamyprawo@obywatelmama.pl. Gwarantujemy anonimowość podczas podejmowania działań eliminujących złe praktyki i nieprzestrzeganie standardów. Poinformuj nas, my poinformujemy szpital o naruszeniu prawa. Możesz pomóc innym kobietom.

RAPORTY

METODOLOGIA

RAPORT OGÓLNY DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

RAPORTY INDYWIDUALNE DLA SZPITALI

Poniżej prezentujemy wyniki audytu społecznego - raporty indywidualne dla 28 szpitalach i oddziałach położniczych w województwie małopolskim i stopień realizacji w nich standardów opieki okołoporodowej w okresie 01.05.2013-17.01.2016.

Raporty wraz z rekomendacjami były przekazywane szpitalom i omawiane przez Stowarzyszenie na spotkaniach  z dyrekcją i personelem medycznym.

Szpitale zostały poproszone o odniesienie się do wyników i całego audytu oraz odpowiedź jakie działania zostaną podjęte i które rekomendacje będą wdrażane w placówce. Informacje od szpitali są umieszczane na bieżąco pod raportami.

BOCHNIA

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 26.04.2016.

Odpowiedź szpitala na wyniki audytu, rekomendacje i wnioski  Stowarzyszenia: odpowiedz-szpital-Bochnia

 Ankieta rezultatów: ankieta-rezultatów-Bochnia

BRZESKO

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 08.04.2016.

Ankieta rezultatów: ankieta-rezultatów-Brzesko

CHRZANÓW

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 13.04.2016.

Ankieta rezultatów: ankieta-rezultatów-Chrzanów

Odpowiedź szpitala na wyniki audytu, rekomendacje i wnioski Stowarzyszenia: odpowiedź-szpital-Chrzanów

DĄBROWA TARNOWSKA

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 22.04.2016.

Odpowiedź szpitala na wyniki audytu, rekomendacje i wnioski  Stowarzyszenia: odpowiedź-Centrum-Zdrowia-Tuchów

GORLICE

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 20.04.2016.

Odpowiedź szpitala na wyniki audytu, rekomendacje i wnioski  Stowarzyszenia: odpowiedź-szpital-Gorlice

KRAKÓW-NARUTOWICZA

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 25.04.2016.

Ankieta rezultatów: ankieta-rezultatów-Kraków-Narutowicza

KRAKÓW-RYDYGIERA

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 27.04.2016.

KRAKÓW-SIEMIRADZKIEGO

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 15.04.2016.

KRAKÓW-UJASTEK

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 07.04.2016.

KRAKÓW-UNIWERSYTECKI

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 15.04.2016.

Odpowiedź szpitala na wyniki audytu, rekomendacje i wnioski  Stowarzyszenia: odpowiedz-szpital-Krakow-Uniwersytecki

Ankieta rezultatów: ankieta-rezultatów-Kraków-Uniwersytecki

KRAKÓW-ŻEROMSKIEGO

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 27.04.2016.

Odpowiedź szpitala na wyniki audytu, rekomendacje i wnioski  Stowarzyszenia: odpowiedz-szpital-Kraków-Żeromskiego

Ankieta rezultatów: ankieta-rezultatów-Kraków-Żeromskiego

KRYNICA-ZDRÓJ

Spotkanie ze szpitalem było zaplanowane na 20.04.2016. Nie odbyło się z powodu odwołania wizyty przez szpital.

LIMANOWA

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 19.04.2016.

Odpowiedź szpitala na wyniki audytu, rekomendacje i wnioski  Stowarzyszenia: odpowiedz-szpital-Limanowa

Ankieta rezultatów: ankieta-rezultatów-Limanowa

MIECHÓW

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 26.04.2016.

MYŚLENICE

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 18.04.2016.

Odpowiedź szpitala na wyniki audytu, rekomendacje i wnioski  Stowarzyszenia: odpowiedz-szpital-Myślenice

Ankieta rezultatów: ankieta-rezultatów-Myślenice

NOWY SĄCZ - MEDIKOR

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 20.04.2016.

NOWY SĄCZ - ŚNIADECKIEGO

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 19.04.2016.

NOWY TARG

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 18.04.2016.

Odpowiedź szpitala na wyniki audytu, rekomendacje i wnioski  Stowarzyszenia: odpowiedź-szpital-Nowy-Targ

OLKUSZ

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 13.04.2016.

OŚWIĘCIM

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 17.05.2016.

Odpowiedź szpitala na wyniki audytu, rekomendacje i wnioski  Stowarzyszenia: odpowiedź-szpital-Oświęcim

PROSZOWICE

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 26.04.2016.

ROZTOKA

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 12.04.2016.

SUCHA BESKIDZKA

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 21.04.2016.

Odpowiedź szpitala na wyniki audytu, rekomendacje i wnioski  Stowarzyszenia: odpowiedz-szpital-Sucha-Beskidzka

TARNÓW - ŚW. ŁUKASZA

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 22.04.2016.

TARNÓW - SZCZEKLIKA

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 12.04.2016.

TUCHÓW

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 22.04.2016.

Odpowiedź szpitala na wyniki audytu, rekomendacje i wnioski  Stowarzyszenia: odpowiedź-Centrum-Zdrowia-Tuchów

WADOWICE

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 21.04.2016.

Ankieta rezultatów: ankieta-rezultatów-Wadowice

ZAKOPANE

Spotkanie ze szpitalem odbyło się w dn. 18.04.2016.

ZESPÓŁ

ZESPÓŁ PROJEKTU

Iwona Adamska-Sala - koordynatorka projektu

Justyna Krawczyk - koordynatorka audytu społecznego

Jan Niedośpiał - autor metodologii, narzędzi, raportów

Marta Żłobińska - moderatorka kręgów okołoporodowych

Przemysław Żak - koordynator działań prawnych

Norbert Grzelka - grafik

Logo_170

Głównym celem Stowarzyszenia OBYWATEL MAMA jest reprezentowanie interesów matek i ojców w przestrzeni publicznej oraz aktywizacja i promowanie postaw obywatelskich w tej grupie społecznej. Wszystkie członkinie Stowarzyszenia są mamami i oprócz doświadczeń w dziedzinie aktywności obywatelskiej oraz wiedzy, posiadają również dogłębną, popartą doświadczeniem, znajomość problemów grupy docelowej: kobiet i matek.

Jako Stowarzyszenie realizujemy różne działania skierowane do matek (m.in. Obywatel Mama, Mamy Moc, Wielka Wymiana z Obywatel Mama, Kręgi Matek, Przystanek zmiana. Matki zmieniają świat) oraz do społeczności lokalnej (Akcja Poziomka). Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Krakowie i to głównie tutaj przeprowadzamy nasze działania.

"Mamy prawo" jest pierwszym projektem, z którym wychodzimy poza teren Krakowa, po to aby zbadać jakość opieki okołoporodowej w całym województwie małopolskim i wesprzeć godną zmianę w całym kraju.

Patronat Honorowy Prezesa Rady Ministrów RP Pani Ewy Kopacz

Donatorzy

Patroni medialni

Projekt „Mamy prawo” realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

KONTAKT

Masz pytania dotyczące projektu? Potrzebujesz dodatkowych informacji? Chcesz do nas dołączyć?

Zadzwoń: +48 796 000 211

   

Biuro projektu "Mamy prawo"

ul. Pędzichów 21/1, 31-152 Kraków

mamyprawo@obywatelmama.pl

www.facebook.com/ObywatelMama

TOP